Thơ cảm tạ của Ccs Philipphê Minh Vĩnh Long

THƯ CẢM TẠ

Anh em Cựu Philipphê Minh trân trọng cám ơn Đức Cha Phêrô, quí Cha và Anh em CCSVL Hải ngoại đã gởi tiền ủng hộ ngày Họp Mặt hằng năm lần thứ XXIII tại Chủng Viện Thánh Minh Vĩnh Long ngày 11.7.2020.

  • Đức Cha Phêrô: 2.000.000 VNĐ.
  • Cha Philipphê Minh Lê Văn Sơn (Úc): 2.000.000 VNĐ
  • Cha Tađêô Nguyễn Hoàng Thứ: 10.000.000 VNĐ
  • Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy + Anh chị Nhậm + Anh chị Thi (Úc): 5.000.000 VNĐ
  • AE CCSVL ở Mỹ: 800 USD
  • CCSVL Hải (Cái mơn – ÚC): 100 AUD
  • AE CCSVL ở Sài Gòn: 5.000.000 VNĐ
  • CCSVL Minh Tân: 500.000 VNĐ
  • CCSVL Phụng Mặc Bắc: 2.500.000 VNĐ
  • Anh em đóng góp thùng Hiệp Thông: 5.400.000 VNĐ.

Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Đức Cha, quí Cha và tất cả anh chị em.

Tm. BĐD. CCSVL
Dom. Lâm Hữu Tài

Click vào ảnh xem bản phóng lớn