Café To GoQuán ven đường

Thông báo Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật năm 2020

Thông báo về Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật
(Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Philipphê Phan Văn Minh)

Lễ Giỗ do Cha Phêrô Ngô Văn Be,
Cha sở Phước Hảo, đại diện anh em đứng ra tổ chức.
Lễ Giỗ sẽ diễn ra tại nhà thờ Họ Đạo Phước Hảo,
Trà Vinh, GP Vĩnh Long, vào ngày 10.11.2020

Chương trình ngắn gọn:
9g30: Họp mặt, thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn.
Cơm thân mật và chia tay.

Xin trân trọng kính mời anh em gần xa về tham dự.

Đại diện CCS P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button