Café To GoQuán ven đường

Thông báo thay đổi buổi Họp Mặt Cựu Chủng Sinh Philipphê Minh Vĩnh Long

Kính gởi anh em cựu P. Minh,

Sau khi thơ mời Họp Mặt CCS P. Minh lần XXII (xem Thư Mời) được gởi đi, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã góp ý. Nay, Ban Đại Diện xin thông báo đến tất cả anh em những thay đổi như sau:

– Thời gian:
  – Từ 7 giờ 30 – 14 giờ 00 ngày 15.8.2019

– Địa điểm:
   – Chủng viện Philipphê Minh Vĩnh Long.

– Thành phần tham dự:
   – Quí Đức Cha, Quí Cha.
   – Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long và gia đình.                                           
   – Quí Ân nhân, Thân nhân của Chủng Viện
   – Quí Phụ huynh của Chủng sinh.
   – Chủng sinh.

Anh em nào có tư liệu, hình ảnh về Chủng Viện,về anh em CCS, xin gởi về Lâm Hữu Tài.
ĐT: 0987275897Email: taiccsvl@gmail.com

Trân trọng kính báo,

Tm. CCS P. Minh
Lâm Hữu Tài

 

Bài liên quan

Back to top button