Café To GoQuán ven đường

Thư cảm ơn sau tang lễ | Lm Antôn Lê Văn Khấn (Gp. Vĩnh Long)

THƯ CẢM ƠN

Tôi, Lm Antôn Lê Văn Khấn chân thành cảm ơn:

 • Đức Cha Phêrô, Giám Mục GP. Vĩnh Long.
 • Đức Ông Barnabê Phương (chủ tế Lễ An Táng).
 • Cha Tổng Đại Diện Mỹ Tho, Quý Cha GP. Mỹ Tho và GP. Vĩnh Long.
  đến dâng lễ tại gia đình và đồng tế trong Lễ An Táng.
 • Anh em Cựu Chủng Sinh trong và ngoài nước.
 • Quý Nữ tu Dòng Phaolô Mỹ Tho và Sài Gòn.
 • Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và Cái Nhum.
 • Bà con giáo dân các Họ đạo: Hựu Thành, Tân Mỹ, Phước Định, Mỹ Chánh, Đìa Cừ, Bãi Xan, Cái Mơn, Vĩnh Long…
 • Bà con Thân nhân – Ân nhân trong ngoài nước.

Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đã thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, giúp đỡ gia đình chúng tôi trong những ngày tang lễ. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có bất cứ điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Toàn thể tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ.

Thay mặt tang quyến,

  • Lm Antôn Lê Văn Khấn
  • Nữ tu Anna Lê Thị Sãnh SPC Mỹ Tho

Bài liên quan

Back to top button