Café To GoQuán ven đường

Thư mời dự lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục | Lm Antôn Khấn – Lm Giuse Minh Mai

Mic Đạt chuyển

Thân mời anh em CCS Vĩnh Long tham dự Lễ Tạ Ơn mừng Ngân Khánh Linh Mục:

25nam

Lm Antôn Lê Văn Khấn dâng lễ Tạ Ơn mừng Ngân Khánh Linh Mục ngày 19 tháng Giêng năm 2017 tại nhà thờ Hựu Thành, GP. Vĩnh Long.

Lm. Giuse Mai Quang Minh dâng lễ Tạ Ơn mừng Ngân Khánh Linh Mục ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại giáo xứ Nghĩa Hòa, Sài Gòn. Thánh lễ do ĐC Giuse Nguyễn Tấn Tước giảng.

Thiệp mời gởi trước 1 năm, mong anh em bạn xưa tham dự để cùng tạ ơn và cầu nguyện cho 2 Cha sống trung tín và bền đỗ trong sứ vụ.

Mic Đạt

Bài liên quan

Back to top button