Thư Mời Họp Mặt CCS P. Minh Vĩnh Long lần 21

THƯ MỜI

Kính mời Quí Cha, Anh em CCS P. Minh Vĩnh Long,
Quí Phu nhân CCSVL về dự Họp Mặt Thường Niên lần thứ 21:
– Địa điểm: Chủng viện Vĩnh Long.
– Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 14 giờ
Ngày Thứ Bảy 14.07.2018.

TM BĐD CCSVL
Lâm Hữu Tài