Lễ An Táng Cha Dom. Đinh Xuân Thu, GP. Vĩnh Long

Ảnh Lâm Hữu Tài
https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

VÀI HÌNH ẢNH LỄ AN TÁNG CHA ĐÔMINICÔ
TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG GP. VĨNH LONG

Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 05.06.2021
Thánh Lễ An Táng tại Nhà Hưu Giáo Phận Vĩnh Long
Sau đó, an táng tại Đất Thánh Tân Ngãi.
Hình ảnh do anh Lâm Hữu Tài cung cấp.

Lâm Hữu Tài