Café To GoQuán ven đường

Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật tại Phước Hảo, Trà Vinh [phần 1]

Ảnh Trí Dũng

Như thường lệ hàng năm, Cha sở Họ Đạo Phước Hảo tổ chức lễ Giỗ cho Cha Antôn Ngô Văn Thuật vào ngày 15.11.2018. Anh em CCS P. Minh gần xa đã về dự thánh lễ, hiệp thông cùng với các Cha trong vùng lân cận dâng lễ cầu nguyện cho Cha Antôn.

Cha Antôn Ngô Văn Thuật (Giám Đốc TCV P. Minh Vĩnh Long)

Nhà Thờ Phước Hảo, Trà Vinh

Từ trái qua các anh em cùng lớp: Dũng, Vàng, Cha Be, Triệu.

Lưu niệm trước nhà xứ

Từ trái qua: Thắng, Tài, Cha Be, Nho, Cha Tấn, Triệu, Cha Khấn và Quyền (?)

Thuấn và Vàng

Người về càng ngày càng lưa thưa…

Vàng, Cha Thuyết, Dũng

Châu, Triệu, Dũng và Cha Khấn

Anh em với Cha Thường

Thượng, Vàng, Dũng

Từ phải qua: Năm La, Dũng và Liên

Linh, Cha Tấn, Vàng và Tuấn

Ảnh Trí Dũng
Posted by NguoiAnGiang

Xem Lễ Giỗ Cha Antôn Thuật [phần 2]

Bài liên quan

Back to top button