Café đenQuán ven đường

Xin | Celine Thiên Ân | Ns Đoàn Vi Hương

Xúc động, bé 13 tuổi hát XIN cầu xin cho đại dịch COVID19
| Celine THIÊN ÂN VSTAR Kids |
Ns Đoàn Vi Hương

XIN
Khi loài người cúi đầu, cùng xin có một niềm tin
Tin nơi tình yêu Người, thử thách cũng sẽ vượt qua
Xin không còn nỗi sợ, từng giây tiễn quan tài đi
Xin cho ngày mai, ánh sáng sẽ thiêu màn đen

*Cùng Xin ơn trên, cùng Xin ơn trên
Xin mọi người sám hối ăn năn
Đường phố vắng lặng cùng xin.
Xin vơi giọt nước mắt, Xin tội được thứ tha
Xin hận thù chóng qua, Xin tình yêu chan hòa
Và Xin thế giới bình yên.
Xin cho được ước nguyện, đường phố có đông người qua
Xin cho tôi một lời, người hỡi yêu nhau nhiều hơn
Xin cho niềm Hy Vọng, rồi nỗi đau không còn lâu
Xin cho toàn nhân loại, từ đây không quá lỗi lầm.
Xin cho toàn nhân loại, từ đây sống trong Yên Bình

đoànvihương 0ct 10,2020

Nghe tiếng Anh – PRAY

“Prayers during the Coronavirus Pandemic”

PRAY
When heads are bowing, let’s pray with firm belief
Faith in God’s love, challenges will be overcome
Pray for bravery, at times saying goodbyes
Pray for better days, where light will burn bright

Pray for God’s grace, Pray for God’s grace
For all to be repentant
Still streets living souls pray
Pray for no more tears, and sins to be forgiven
For life full of love, where there’s no hatred last
And the world filled with peace

Pray for liberty, to live and to dream
Let’s spread a few words of love among mankind
Hope, let’s all hope: sorrow soon goes away
Dream for humanity, from now no more failings
(Music….)

Pray for God’s grace, Pray for God’s grace
For all to be repentant
Still streets living souls pray
Pray for no more tears, and sins to be forgiven
For life full of love, where there’s no hatred last
And the world filled with peace

Pray for liberty, to live and to dream
Let’s spread a few words of love among mankind
Hope, let’s all hope: sorrow soon goes away
Dream for humanity, from now no more failings
Dream for all mankind, forever beautiful life

doanvihuong speacial thanks
Mrs Dzung Julie Nguyen & MyHa
for English Translation

 

Bài liên quan

Back to top button