Café To GoQuán ven đường

Xin giúp lời cầu nguyện cho Nguyễn Thành Tâm (CCS. P. Minh Vĩnh Long)

Chiều hôm qua, 18 giờ 30 thứ Sáu 16.11.2018, Cha Phêrô Lê Văn Chính cùng vài anh em CCS VL – SG vào Bệnh viện 115 để thăm anh Nguyễn Thành Tâm. Cha Chính đã ban BT Giải tội và BT Xức Dầu cho anh.

Xin anh em giúp lời cầu nguyện.

Mic Đạt

 

Bài liên quan

Back to top button