Xưng tội ăn cắp Lời hay ý đẹp

Luân lý Công giáo dạy: Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện. Nên không thể chấp nhận chuyện đi ăn cắp của người giàu mà cho người nghèo, nhưng phải đi làm kiếm tiền mà làm việc bác ái từ thiện. Đồng ý!

xungtoi

Thưa Cha con phạm tội ăn cắp Lời hay ý đẹp.

Vậy thì thưa Cha, con phạm tội ăn cắp: Ăn cắp lời hay ý đẹp của người nầy mà mang cho người khác. Xin Cha ban phép tha tội cho con. Đồng thời con cũng yêu cầu ai đọc và thưởng thức lời hay ý đẹp nầy cũng lo mau đi xưng tội: Tội nhận của ăn cắp. Amen.

Xin thông cảm, bên Âu Châu và Bắc Mỹ chả mấy ai đi xưng tội. Tôi tìm JOB cho các Cha vậy mà! Vậy là tôi có công! Xin Chúa tha tội ăn cắp cho con vì con đã lập công: Con tìm việc làm cho các Cha. Amen. Thế là huề cả làng!

Con cũng xin lưu ý với Chúa và các Cha là:
Bây giờ ăn cắp tràn lan! Ăn cắp hết chỗ can!
Chỉ còn bó tay mà rên với  than!
Hết thuốc chữa, cả đời phải mang! Amen

Lời hay ý đẹp:

Có người cảm khái với tình đời và sự vô thường của cuộc sống đã viết:

Hoa đẹp…  …  Hoa thơm…  …  Hoa vẫn tàn
Tình nặng…  …  Tình sâu…  …  Tình vẫn tan
Rượu đắng…  …  Rượu cay…  …  Rượu vẫn hết
Người hứa…  …  Người thề…  …  Người vẫn quên
Trăng lên…  …  Trăng tròn…  …  Trăng lại khuyết
Tuyết rơi…  …  Tuyết phủ…  …  Tuyết lại tan
Người đẹp…  …  Người xấu…  …  Rồi cũng chết
Người giàu…  …  Người nghèo…  …  Rồi cũng hết

Vậy tại sao chúng ta không tạ ơn trời và tạ ơn lẫn nhau khi chúng ta còn hơi sức để mà phục vụ, để mà sống trong yêu thương!

Người ăn cắp xin dấu tên