Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 19 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Cn19Tn-4x3

Chúa Nhật mười chín qua rồi
Người giảng dong ruổi đứng ngồi không yên
Lục địa thay đổi liên miên
Giờ giấc tráo trở làm điên cả người.
Đức tin: đèn thắp sáng ngời
Sẵn sàng đợi chủ tiệc mời về khuya
Sóng gió, thử thách lia chia
Trung thành đứng vững như bia thành trì.
Sống đạo là phải gan lì
Tin thờ một Chúa thứ gì cũng không
Chắc chắn Chúa sẽ thưởng công
Thiên đàng vĩnh cửu cầu mong cả đời.
Dù cho vật đổi sao dời
Xin đừng quên lãng những lời Chúa răn:
Tỉnh thức, sám hối, ăn năn
Đọc suy Lời Chúa thi ân giúp đời.
Amen
TTT.