Nhiều tác giảSuy niệm

Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 24 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Chúa chơi với người tội lỗi
Biệt Phái Luật Sĩ lòng nỗi cơn ganh
Thu thuế, đỉ điếm, hôi tanh
Vậy mà không biết tránh nhanh đỡ phiền!

Ánh mắt thương xót nhân hiền
Ba dụ ngôn Chúa dạy liền một lúc:
Chiên lạc, đồng  bạc mất hút
Con hoang chia của bòn rút bỏ nhà.

Trông con không nệ thân già
Nó về đến nhà, ủng da giày mới
Trâu bò yến tiệc làm tới
Không hề hạch sách moi bới chuyện buồn.

Làm chiên của Chúa một chuồng
Chúa thương chăm sóc chẳng ruồng bỏ ai.
Tránh thói ganh ghét mỉa mai.
Yêu thương nâng đỡ những ai yếu lòng.
Amen.
TTT.

Bài liên quan

Back to top button