Jer. Nguyễn Văn NộiSuy niệm

Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên A | Jer. Nguyễn Văn Nội

THIÊN CHÚA CHẲNG QUÊN CHÚNG TA BAO GIỜ
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (26/02/2017)
[Is 49, 14-15; 1 Cr 4,1-5; Mt 6,24-34]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Khi chúng ta được giầu có, sung sướng thì chúng ta dễ dàng tin rằng Thiên Chúa hằng nhớ đến chúng ta. Nhưng khi chúng ta phải thiếu thốn và khổ cực về vật chất hay về tinh thần thì chúng ta dễ dàng sa vào tâm trạng tưởng rằng Thiên Chúa đã quên chúng ta mất rồi. Nhưng thật ra không phải là như thế. Điều mà Thiên Chúa đã mạc khải cho Ngôn Sứ I-sai-a là:

“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”

Trong Phúc Âm, chính Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh đã long trọng hứa với các môn đệ (thời đó và thời nay) trước khi về Trời:

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” (Mt 28,19).

Phúc thay những ai cảm nghiệm được sự hiện diện và chăm lo của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 49, 14-15):
Ta chẳng quên ngươi bao giờ 

14 Xi-on từng nói: “Đức Chúa đã bỏ tôi,

Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi !”

15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,

hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ?

Cho dù nó có quên đi nữa,

thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Cr 4,1-5):
Chúa sẽ phơi bày những ý định trong thâm tâm con người

1 Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. 4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 6,24-34):
Anh em đừng lo lắng về ngày mai

fatherbirds

24  Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 25  “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.   30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa

– là Đấng yêu thương và chăm lo cho con cái của Người là hết thẩy chúng ta: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49,15).

– là Chúa Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã đến trần gian để dậy dỗ các môn đệ không được làm tôi (nô lệ) của cải tiền bạc và phải tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng yêu thương và quyền năng.

 – là Chúa Thánh Thần, Đấng ban sức mạnh thần linh cho các Ki-tô hữu để họ vượt qua những lo âu thường tình về cuộc sống và tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng quyền năng và yêu thương.

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa
(Chúa dạy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Sứ điệp hay Giáo huấn của Lời Chúa hôm nay là “Ta chẳng quên ngươi bao giờ…” nên “đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc.”  tức tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Đấng quan phòng hằng chăm lo cho chúng ta, mà không làm tôi Tiền Của.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Chúa Cha, Đấng đã dậy: Ta chẳng bao giờ quên ngươi, dù người mẹ có quên con cái nó.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã dậy chúng ta không được làm tôi (nô lệ) tiền của mà phải tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng va làm tôi một mình Thiên Chúa mà thôi.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng và ban sức mạnh cho các Ki-tô hữu, để giúp chúng ta đón nhận và thực thi thánh chỉ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô.

4.2 Thực thi  Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa là không làm tôi tiền của mà tin cậy phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng yêu thương vả quyền năng.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới, nhất là cho dân tộc đang bị đói khát, bệnh tật, kém phát triển hay chiến tranh hành hạ, để họ biết chạy đền với Thiên Chúa Quan Phòng yêu thương và quyền năng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy luôn trung thành với Thiên Chúa và với sứ mạng Thiên Chúa đã giao cho.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu thuộc giáo xứ chúng ta, để mọi người dành ưu tiên cho việc tìm kiếm các giá trị trường cửu là sự công chính thánh thiện, trong đời sống cá nhân và cộng đoàn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   

5.4 “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang phải đau khổ phần hồn phần xác để họ có được ơn trên trợ giúp mà vượt qua cái khổ của mỗi ngày.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sài-gòn ngày 15/02/2017

Bài liên quan

Back to top button