Nhiều tác giảSuy niệm

Thánh Augustino Zhao Rong, Lm. và các bạn tử đạo | 09.07 | Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh

Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo
Ngày 09 tháng bảy.

Thánh nhân là người lính cai ngục; tù nhân chính là Jean Gabriel Taurin Dufresse tại Bắc Kinh. Nhờ thái độ và niềm tin của người tù, ông đã được cải hóa. Trở về với gia đình, ông xin rửa tội và trở thành linh mục.

Ngài truyền giáo trong địa phận Si­chuan, cho đến ngày ngài bị bắt. Bệnh tật và mệt mõi đã làm cho ngài chết rũ tù vào ngày 9 tháng 7 năm 1615.

Ngài đã được phong thánh cùng với các vị tử đạo tại Trung quốc trong dịp năm thánh 2000.

(Lịch Phụng Vụ Chư Thánh 2018 – Lm. Augustino NGUYỄN VĂN TRINH)

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button