Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?

Back to top button