RIP | Ông Giacôbê Phạm Văn Vinh (thân phụ Cha Phaolô Hạnh, Đồng Tháp)

CÁO PHÓ

Ông cố Giacôbê PHẠM VĂN VINH 

Thân phụ của linh mục Phaolô Phạm Thế Hạnh,
Cha Sở Gx. Gò Da, Giáo phận Mỹ Tho

Sinh năm 1943 tại Nam Định

Về cùng Chúa lúc 04g30 Thứ Tư, ngày 06 tháng 05 năm 2020.

Hưởng Thọ: 77 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 09g30,
Thứ Sáu ngày 08 tháng 05 năm 2020,
tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Tâm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, Đồng Tháp.
An táng tại Đất Thánh Giáo xứ Thánh Tâm.   

Cầu cho Giacôbê
_____________

Linh mục Phaolô Phạm Thế Hạnh, Cha Sở Gx. Gò Da, Giáo phận Mỹ Tho