Giáng Sinh tại Gx Thánh Antôn Mỹ Tho

GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN MỸ THO
ĐÓN MỪNG LỄ GIÁNG SINH NĂM 2017

Zắc Dũng