Tin tứcTin tức đó đây

Ngó người Sài Gòn du xuân | Đường Hoa Nguyễn Huệ Đinh Dậu

NguoiAnGiang

5 giờ 45 sáng 26.01.2017 (29 Tết). Đường Hoa Nguyễn Huệ. Trời còn tối, nhưng đã có nhiều người có mặt tại đây… Theo nhận xét của tôi, đường hoa năm nay không có gì đặc sắc hay nổi bật so với các năm trước.

Đi từ đầu đường Nguyễn Huệ (phía bến Bạch Đằng) khi trời còn tối, chụp ảnh phía bên phải mãi đến đầu kia (đường Lê Lợi, công trường Đài phun nước xưa). Rồi từ đây, đi ngược về hướng bến Bạch Đằng, chụp ảnh phía bên trái… Trở ra đường Lê Lợi về Chợ Bến Thành…

DuongHoa_001 DuongHoa_002 DuongHoa_003 DuongHoa_004DuongHoa_009DuongHoa_011 DuongHoa_005 DuongHoa_006 DuongHoa_007 DuongHoa_008 DuongHoa_010 DuongHoa_012 DuongHoa_013 DuongHoa_014 DuongHoa_015 DuongHoa_016 DuongHoa_017
DuongHoa_021 DuongHoa_022 DuongHoa_023 DuongHoa_024 DuongHoa_025 DuongHoa_026 DuongHoa_027 DuongHoa_028 DuongHoa_029 DuongHoa_030 DuongHoa_031 DuongHoa_032 DuongHoa_033 DuongHoa_034 DuongHoa_035 DuongHoa_036 DuongHoa_037 DuongHoa_038 DuongHoa_039 DuongHoa_040

DuongHoa_041 DuongHoa_042 DuongHoa_043Ai cũng cố chụp ảnh trước bầy gà năm Đinh Dậu

DuongHoa_044 DuongHoa_045 DuongHoa_046 DuongHoa_047Đường Lê Lợi khu vực rạp Rex là rào chắn của công trình trạm xe Metro.

DuongHoa_048Rào chắn cả công viên trước Nhà Hát

DuongHoa_049

Khu vực Đài phun nước xưa bây giờ thuộc phố đi bộ Nguyễn Huệ

DuongHoa_050

Từ đầu đường Nguyễn Huệ nhìn qua đường Lê Lợi

DuongHoa_051 DuongHoa_052 DuongHoa_053Phía sau bầy gà Đinh Dậu

DuongHoa_054 DuongHoa_055 DuongHoa_056 DuongHoa_057 DuongHoa_058 DuongHoa_059 DuongHoa_060

DuongHoa_061 DuongHoa_062 DuongHoa_063 DuongHoa_064 DuongHoa_065Bầy gà cách điệu

DuongHoa_066 DuongHoa_067Những chiếc xuồng hoa

DuongHoa_068 DuongHoa_069Bánh dầy, bánh tét

DuongHoa_070 DuongHoa_071 DuongHoa_072 DuongHoa_073Mỗi người mỗi dáng

DuongHoa_074 DuongHoa_075 DuongHoa_076 DuongHoa_077 DuongHoa_078DuongHoa_079

DuongHoa_080 DuongHoa_081Những bịch trồng nấm ?

DuongHoa_082 DuongHoa_083 DuongHoa_084 DuongHoa_085 DuongHoa_086 DuongHoa_087

Xách guốc du xuân

DuongHoa_088 DuongHoa_089 DuongHoa_090 DuongHoa_091 DuongHoa_092 DuongHoa_093 DuongHoa_094 DuongHoa_095Cả nhà du xuân. Theo tôi, đây là tông màu áo dài đẹp nhất trên đường hoa năm nay.

DuongHoa_096 DuongHoa_097 DuongHoa_098

Dọc đường Lê Lợi. Vắng tanh.

DuongHoa_099Bùng binh trước chợ Bến Thành. Phía sau là rào chắn của công trình trạm xe Metro.

Bài liên quan

Back to top button