Thánh lễ bổn mạng giáo họ Mông Triệu, GX Tân Phú

Phương Nga, MVTT GX Tân Phú

17 giờ 00 ngày Chúa nhật 14.08.2016, ĐC Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GM Phụ tá TGP Sài Gòn đã chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo họ Mông Triệu, GX Tân Phú.

IMG_0256 IMG_0257 IMG_0258 IMG_0260 IMG_0262 IMG_0263 IMG_0265 IMG_0266 IMG_0267Antôn Lê Tân chuyển bài