Ai là người thông minh? | Hoa Tâm Tư (st)

AI LÀ NGƯỜI THÔNG MINH?

 

Johann Wolfgang Von Goethe (1749 – 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn chương thế giới, ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn nhà khoa học, họa sĩ của Đức. Do đó ông là một trong số ít những người được xem là nhà thông thái.

Khi Gớt (Goethe) bắt đầu nổi tiếng trên thi đàn, không ít kẻ ganh ghét, trong đó có một nhà phê bình văn học nặng thói tỵ nạnh, chuyên bới móc, phê phán một cách hồ đồ, vô căn cứ các tác phẩm thi ca của Gớt. Biết rõ thói xấu đó của nhà phê bình nọ, Gớt phớt lờ, không thèm để ý đến những bài phê bình của ông ta.. Điều đó càng làm cho nhà phê bình nọ hậm hực.

Nhân một chiều chủ nhật đẹp trời, Gớt đi dạo trong công viên thành phố. Đến một đoạn đường hẹp chỉ vừa lối đi cho một người nằm giữa hai bồn hoa đầy màu sắc, bỗng nhiên, nhà phê bình nọ xuất hiện ở đầu đoạn đường phía bên kia. Nhà phê bình nâng cao chân, bước vào đoạn đường hẹp, hất hàm:

– Người thông minh không bao giờ nhường bước kẻ ngu ngốc!

Rất điềm tĩnh, Gớt nép mình sang bên, nhường đường cho nhà phê bình nọ và đáp trả:

– Tôi nghĩ và làm ngược  lại ông hoàn toàn:
Người thông minh luôn nhường bước cho kẻ ngu ngốc!

Theo “Deutsch Anekdote” (Giai thoại Đức). Mai Thanh dịch.

INTERNET

________________

 

LỜI HAY Ý ĐẸP CÓ LIÊN QUAN

 

Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không nhiều mối nguy hiểm rằng tài năng hay những điều tốt đẹp thật sự sẽ không được chú ý; và thậm chí ngay cả trong trường hợp đó, nhận thức được mình có nó và sử dụng tốt nó nên thỏa mãn được ta, và sự quyến rũ lớn nhất của mọi quyền năng là tính khiêm tốn.

Conceit spoils the finest genius. There is not much danger that real talent or goodness will be overlooked long; even if it is, the consciousness of possessing and using it well should satisfy one, and the great charm of all power is modesty.
Louisa May Alcott

____________

Kiêu căng là bãi cát lún của lý trí.

Vanity is the quicksand of reason.
George Sand
____________

Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở.

Egotism is the source and summary of all faults and miseries.
Thomas Carlyle
_____________

Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo.
Ngạn ngữ Anh
_____________

Những lời khen ngợi đến từ tình yêu thương không khiến ta trở nên kiêu căng, mà khiến ta biết tự khiêm hơn.

The praise that comes from love does not make us vain, but more humble.
James M. Barrie
_____________

Xưa, nay người tầm thường mà bại hoại, đều là vì tính “lười”; người tài giỏi mà bại hoại, đều là vì tính “kiêu”.
Tăng Quốc Phiên
______________

Có ý niệm kiêu ngạo trong lòng thì phải diệt ngay, chớ để nó lớn lên; không nên buông thả lòng ham muốn; không nên thỏa mãn về chí hướng; không nên vui vẻ đến tột độ.

敖不可長,欲不可從,志不可滿,樂不可極。
Ngạo bất khả trưởng, dục bất khả tòng, chí bất khả mãn, nhạc bất khả cực.
Lễ Ký
______________

Điều chúng ta có thể và nên thay đổi là bản thân mình: sự kiên nhẫn của mình, tính tự cao tự đại của mình (kể cả tự cao tự đại về trí óc), cảm nhận của mình về tổn thương, sự thiếu hụt của mình trong yêu thương và độ lượng. Tôi coi mọi nỗ lực khác để thay đổi thế giới, dù có xuất phát từ ý định cao đẹp nhất, đều chỉ là vô ích.

What we can and should change is ourselves: our impatience, our egoism (including intellectual egoism), our sense of injury, our lack of love and forbearance. I regard every other attempt to change the world, even if it springs from the best intentions, as futile.
Hermann Hesse
______________

Tính kiêu căng tự đại neo chắc trong trái tim con người đến nỗi một người lính, một thường dân đi theo quân đội, một người đầu bếp hay một người gác cổng cũng sẽ khoe khoang và muốn sự thán phục, và thậm chí ngay cả các triết gia cũng muốn nó; những người viết chống lại nó muốn có được danh vọng vì đã viết hay, những người đọc muốn có được danh vọng vì đã đọc, và có lẽ chính tôi người viết những dòng này cũng muốn điều đó.

Vanity is so firmly anchored in man’s heart that a soldier, a camp follower, a cook or a porter will boast and expect admirers, and even philosophers want them; those who write against them want to enjoy the prestige of having written well, those who read them want the prestige of having read them, and perhaps I who write this want the same thing.
Blaise Pascal
_____________

Tính tự phụ là mạnh nhất khi ở trong những con người yếu đuối.

Conceit in weakest bodies works the strongest.
William Shakespeare
______________

Sự tự đại rằng mình được tin tưởng giao phó một bí mật thường là một trong những động lực chính thúc đẩy tiết lộ nó.

The vanity of being known to be trusted with a secret is generally one of the chief motives to disclose it.
Samuel Johnson
______________

Tính tự phụ là khoe mẽ về bản thân mình. Sự tự tin nghĩa là bạn tin rằng mình có thể làm xong việc.

Conceit is bragging about yourself. Confidence means you believe you can get the job done.
Johnny Unitas
_______________

Kẻ tự cho mình là giỏi thì tai không nghe được lời khôn lẽ phải nữa.
Gia Ngữ
_______________

Khi ứng phó với người khác, hãy nhớ rằng bạn không ứng phó với những sinh vật của lý trí, mà là những sinh vật tràn đầy định kiến, và được thúc đẩy bằng lòng kiêu hãnh và tính tự cao.

When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but with creatures bristling with prejudice and motivated by pride and vanity.
Dale Carnegie
________________

Có hai loại kiêu hãnh, tốt và xấu. ‘Kiêu hãnh tốt’ đại diện cho phẩm giá và và sự tự tôn trọng bản thân. ‘Kiêu hãnh xấu’ là tội lỗi chết người khi coi mình ưu việt, thứ tội lỗi bốc mùi tự phụ và kiêu ngạo.

There are two kinds of pride, both good and bad. ‘Good pride’ represents our dignity and self-respect. ‘Bad pride’ is the deadly sin of superiority that reeks of conceit and arrogance.
John C. Maxwell
_______________

Đừng bao giờ để tính cách và giá trị đặc biệt của bạn, bí mật mà chỉ bạn mà không còn ai khác biết, sự thật – đừng để nó bị lòng tự phụ ngấu nghiến nuốt.

Don’t let your special character and values, the secret that you know and no one else does, the truth – don’t let that get swallowed up by the great chewing complacency.
Aesop
_____________

Tâm trí càng nhỏ, sự tự cao tự đại càng to.

The smaller the mind, the greater the conceit.
Aesop
_____________

Ai cũng là nhà vua chừng nào có người để cúi đầu nhìn xuống.

Every man is a king so long as he has someone to look down on.
Sinclair Lewis

HOA TÂM TƯ (Sưu tầm).