ThơVăn - Nghệ

NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT | Thơ

NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT

Tôi có bao giờ nghĩ đến đâu
Bạn là thân thiết lắm trong tôi.
Khi tôi mềm yếu bạn thêm sức
Giúp bước chân tôi giữa đường đời

Những lúc vui buồn bạn đến đây
Dù cho xa cách vẫn thường hay
Vui buồn hai đứa cùng chia xẻ
Đã hiểu lòng nhau trọn những ngày

Thời gian trôi, bạn bè xa cách
Vẫn ở bên tôi, bạn kề vai
Bao nhiêu giờ phút mình chia xẻ
Bằng hữu tâm đầu cao quý thay

Chúa mang người đến để hiểu tôi
Như kho tàng quý, bạn thân ơi
Đời vốn khó tìm ra chân thật
May mắn là tôi có bạn rồi.

MY BEST FRIEND

I never thought that you could be
A true friend who’s dear to me
When I’m in frail you give me strength
To help me grow and make me stand

Through thick and thin you’re  always there
Though we see each other so rare
Sharing those laughter and pain we both knew
Remembering those laughter and pain we both knew

Time had passed, others have gone
Still you remain beside me whom I can lean on
To continue those moments of time we’ve shared
A unique kind of friendship in our hearts that care

God sent a friend who believes and understands me
In my life I’ll treasure coz you’re my special buddy
They say it’s hard to find a friend that is true
I’m very lucky I found one and that is YOU.

Lauren

(Sưu tầm)

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button