Thứ Sáu, 20 Tháng Chín 2019

Lưu trữ hàng ngày: 23 Tháng Tám, 2019

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Memento Mori: Chiêm nghiệm về sự sống và cái chết trong...

Cuộc đời vốn dĩ tạm bợ. Danh vọng có đó rồi mất đó, giàu sang phú quý mấy ai trăm năm, tình đời đổi...