Thứ Hai, 09 Tháng Mười Hai 2019

Lưu trữ hàng ngày: 7 Tháng Mười, 2019

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Dùng muối và giấy ăn bảo quản gừng, để nửa năm...

Hà Châu | ĐKNCách bảo quản gừng bằng muối rất dễ làm (ảnh: Read543). Những cách bảo quản gừng dưới đây sẽ giúp trong nhà...