Café To GoQuán ven đường

Thơ mời Ccs Gioan XXIII họp mặt truyền thống lần 27

Ban Đại diện Cựu chủng sinh Gioan XXIII
Thân mời quý Cha, quý anh em Ccs.
về dự ngày Họp mặt Truyền thống lần thứ 27.

Thời gian: Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Chương trình:

– 8 giờ : Đón tiếp.

– 9 giờ: Khai mạc

– 9 giờ 15: Chia sẻ đề tài : Khánh nhật Truyền giáo (Cha Trần Kỳ Minh TĐD)

– 9 giờ 45: Thảo luận – Giải lao.

– 10 giờ 15: Mừng Thọ anh em 70 tuổi
và Sinh Nhật lần thứ 60 các anh em sinh năm 1959.

– 10 giờ 30: Báo cáo quỹ hoạt động hàng năm
Giới thiệu các anh em thế hệ sau năm 75.

 – 11giờ: Thánh lễ do Đức cha Phêrô Giám mục Giáo phận chủ sự.

– 12 giờ : Cơm trưa – Bế mạc.

Các nhóm trưởng vui lòng thông báo đến các bạn trong khu vực của mình biết.

Rất mong các anh em về tham dự đông đủ.

Tm. Ban Đại diện.

Jacques Dương Tiến Dũng

Thân mời.

Bài liên quan

Back to top button