GX An LongPhóng sự

Chuẩn bị Thêm Sức tại Giáo xứ An Long 05.08.2017

Chuẩn bị Thêm Sức tại Giáo xứ An Long.
Những hình ảnh trong những ngày chuẩn bị Thêm Sức tại Giáo xứ An Long.

Bạn có thể xem Video này tại địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng

Bài liên quan

Back to top button