GX An LongPhóng sự

Kỷ Niệm 1 Tháng Giúp xứ tại Giáo xứ An Long của Thầy Phêrô Trần Anh Duy 10.07.2017

Kỷ Niệm 1 Tháng Giúp xứ tại Giáo xứ An Long
của Thầy Phêrô Trần Anh Duy 10.07.2017

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng

 

Bài liên quan

Back to top button