GX An LongPhóng sự

Cha Phêrô LÊ HỒNG ĐỨC dâng Thánh Lễ Chúa Nhật Đầu Tiên tại Giáo xứ Hòa Bình (Đồng Tháp) 07.08.2022

Bài liên quan

Back to top button