GX An LongPhóng sự

Đức Cha Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢM thăm Giáo điểm Phú Thành A 24.08.2022

Bài liên quan

Back to top button