Dừng Chân Cuối Tuần 20.08.16. Tổ Ấm

Dừng Chân Cuối Tuần 20.08.16. Tổ Ấm

Đây là những giây phút của “Cõi Riêng Tư”. Nếu bạn có thời gian nhàn rỗi, mời bạn “Dừng Chân Cuối Tuần” để thả hồn theo “một chút suy tư”…
DỪNG CHÂN CUỐI TUẦN, chia sẻ lần thứ hai ngày 20.08.2016. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.