GX An LongPhóng sự

Đường dây điện cao thế băng qua khuôn viên Nhà thờ An Long được nâng lên cao

Bài liên quan

Back to top button