Họp mặt Hội Đồng Giáo Xứ các Họ Đạo hạt Cao Lãnh 21.11.2022