GX An LongPhóng sự

Lm. Phêrô Lê Phước Hữu thăm bạn học cũ và dâng Thánh Lễ tại An Long 05.11.2023

Bài liên quan

Back to top button