Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Giáo Điểm Phú Thành A (Đồng Tháp), 2011 – 2017

Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Giáo Điểm Phú Thành A (Đồng Tháp)
06.06.2011 – 06.06.2017

Bạn có thể xem nơi Địa Chỉ lưu trữ Video này :
https://www.youtube.com/user/nvtieng