Lễ Khánh Thành Trung Tâm Hành Hương Cha Thánh Phêrô Lựu, Gp. Mỹ Tho.

Lễ Khánh Thành Trung Tâm Hành Hương Cha Thánh Phêrô Lựu, Gp. Mỹ Tho.