GX An LongPhóng sự

Kỷ niệm 15 năm Linh mục Cha Phao-lô Phạm Thế Hạnh (Đồng Tháp) 20.05.2008 – 2023

Bài liên quan

Back to top button