GX An LongPhóng sự

Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho 13.05.2017 | Video

Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho 13.05.2017

Bạn có thể vào xem trực tiếp video này tại Địa Chỉ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng

Bài liên quan

Back to top button