GX An LongPhóng sự

Cha Phêrô NGUYỄN HUY HOÀNG, Cha Sở Mới Giáo xứ Thánh Tâm (Đồng Tháp) 09.08.2022

Bài liên quan

Back to top button