GX An LongPhóng sự

Lễ An Táng Cha GB. Nguyễn Văn Luy, Giáo phận Mỹ Tho, 01.09.2016.

Lễ An Táng Cha GB. Nguyễn Văn Luy, Giáo phận Mỹ Tho, 01.09.2016.

Bài liên quan

Back to top button