Quý Thầy khóa XV ĐCV. Sài Gòn tham quan Bãi Chàm và Giáo điểm Kho Bể