GX An LongPhóng sự

Thánh lễ đầu tiên tại Giáo điểm Phú Thành A của Cha GB. Nguyễn Ngọc Duy Tân

 

Bài liên quan

Back to top button