Thánh Lễ Mở Tay 2 Tân Linh Mục Bênađô Hải và Antôn Đại (Đồng Tháp)

Thánh Lễ Mở Tay 2 Tân Linh Mục Bênađô Hải và Antôn Đại (Đồng Tháp)

Thánh Lễ Mở Tay của 2 Tân Linh mục Bênađô Nguyễn Xuân HảiAntôn Phan Văn Đại tại Giáo xứ Anrê quê nhà (Cù Lao Tây, Đồng Tháp) lúc 9g30 ngày 28.04.2017.