GX An LongPhóng sự

Thánh Lễ Tạ Ơn 10 năm Linh Mục của Lm. Phaolô Phạm Thế Hạnh (Gò Da)

Bài liên quan

Back to top button