GX An LongTin tức Giáo xứ

Vài hình ảnh nghi thức tẩn liệm bà Têrêsa tại giáo xứ An Long

Vào lúc 7 giờ tối ngày 1.10.2020, nghi thức tẩn liệm bà Têrêsa, thân mẫu Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng đã được cử hành tại tầng hầm nhà thờ giáo xứ An Long do Cha Phêrô Nguyễn Xuân Diễm chủ sự. Đông đảo bà con giáo dân đã đến hiệp thông cùng dâng lễ cầu nguyện.

Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn bà Têrêsa

Gia đình và thân quyến

Cha Phêrô Nguyễn Xuân Diễm chủ sự

Thân nhân và con cháu

Cha Tiếng và thân quyến cảm tạ Cha chủ sự và bà con giáo dân tham dự.

Cha Tiếng và thân quyến cảm tạ Cha chủ sự và bà con giáo dân tham dự.

Chuẩn bị tẩn liệm

Requiescat In Pace !

Bài liên quan

Back to top button