Bánh mì sáng | 25.05.2020 | Th. Bêđa Khả Kính, Th. GH Grêgôriô VII, Th. Maria Mađalêna Pazzi

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng   Ga 16,29-33
Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” Đó là lời Chúa.

https://www.thoughtco.com/thmb/CgCDZI--ImBBej0uFBAUfwWtAFs=/4749x2671/smart/filters:no_upscale()/-the-venerable-bede-translating-the-last-chapter-of-st-john-1926-artist-james-doyle-penrose-463978823-58eae9083df78c5162a1a3c3.jpg
Saint Bede the Venerable
https://www.catholicnewsagency.com/images/saints/Pope_25May.jpg
Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII
https://secureservercdn.net/160.153.137.99/b8c.38d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2017/07/SOD-0524-SaintMaryMagdalenedePozzi.jpg?time=1589961789
Saint Mary Magdalene de’ Pazzi