Bánh mì sáng | 8.2.2020

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây. 

Tin Mừng: Mc 6,30-34
Họ như bầy chiên không người chăn dắt.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. 

https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/37687866_2300230143324860_5673688361072590848_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQn2RR4N2Gx9Pnqktd9BlZD_aekOwfvVT5qx2Fj8LunHDofn1yfgE3L7Nly2V91SGHjR9zXpWafzC8pAJU3cHH-H&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=d52df84bdbd1a298ad6f0c5dffca168c&oe=5ED006CD