Chưa được phân loạiNhiều tác giảSuy niệm

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A | Bài giảng buồn ngủ

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Thời No – e như thế nào
Dựng vợ gã chồng tự hào phách lối
Hồng thuỷ đến, đời đen tối.
Tầy sạch trần gian tội lỗi vô thần.
Chúa đến xét xử gian trần
Vào giờ không ngờ, tâm thần bối rối.
Kẻ trộn đến khi đêm tối
Khôn ngoan chuẩn bị đường lối cho mình;
Bao năm tội lỗi chình ình
Lè phè biếng nhác lục bình trôi sông
Chuyện gì chớ chết thì không
“Ta còn khoẻ chán, dễ trông, dễ nhìn!”
Bao nhiêu nguy hiểm đang rình
Tích tắc một phút về trình thiên cung
Sẵn sàng chuẩn bị ung dung
Việc lành, phước đức cùng chung lời cầu. Amen
TTT.

Bài liên quan

Back to top button