Antôn Nguyễn Văn TiếngChưa được phân loạiSuy niệm

CN.22.TN.A. Tư tưởng của Thiên Chúa | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A
(Mt.16,21-27)
****

TƯ TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA

21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

________________

SUY NIỆM

TƯ TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA

1 / – TƯ TƯỞNG CỦA PHÀM NHÂN

            Con người ai cũng khát khao hạnh phúc, không ngừng đi tìm hạnh phúc. Nhưng con đường nào dẫn con người đến hạnh phúc, thì con người có sự chọn lựa khác nhau. Và sự lựa chọn ấy, theo tư tưởng của con người.

            Tư tưởng của con người thì luôn bị hạn chế trong sự mưu tìm lợi lộc của thế tục, hay nuông chiều theo đòi hỏi của bản năng.

            Con người chỉ có cái nhìn  trong giới hạn phàm nhân, nên thường bằng lòng với hạnh phúc kiểu con người.

            Thế nên, những lo toan trong cuộc đời này thường đưa đẩy con người đi tìm mối lợi trần thế trước mắt, nhất thời, tức khắc. Hãy xem cách con người đối xử với nhau từ xưa đến nay: tranh giành, chiếm đoạt, cấu xé… qua những hành động tranh chấp vô định, những cuộc chiến tranh tàn khốc, đẫm máu…

             Những thứ “Tham, sân, si” làm cản bước tiến tâm hồn, làm sao Lời Chúa mở lối, dẫn đường cho ta bước theo Ngài được.

            Ta quyết định mọi thứ, mà không có phút giây nào cầu nguyện để định hướng cho việc làm của ta, thì dễ dàng cho Sa-tan bước trước, “ma đưa lối, quỉ dẫn đường”, ta bước vào thế giới đen tối.

            “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt.16,23).

2 / – TƯ TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA

            Con người đã được gì trong cõi trần gian này. Tất cả đều qua đi. Đời người nếu chỉ là những cuộc vui trần thế, thì còn lại gì thứ “mảnh hình hài có có không không” này ?

            Tư tưởng của Thiên Chúa được mạc khải đầy đủ nơi Chúa Giê-su. Tư tưởng ấy cô đọng trong “Giới Luật Yêu Thương”. Con đường yêu thương là con đường “Phục vụ”, “Hy sinh”, và “Hy sinh” đến cả mất mạng sống vì tình yêu.

            Thế nên, đó là con đường “hẹp” – con đường không mấy ai đi – Con đường Thập Giá.

            “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt.16,24).

            Trải qua hàng ngàn năm, “con đường không mấy ai đi” đó vẫn là con đường duy nhất và hoàn hảo nhất dẫn đưa con người đến bến bờ hạnh phúc và sự sống đời đời.

            Biết bao người đã nhiều lần tìm cách thay thế con đường đó – con đường Yêu Thương như Giê-su. Nhiều người đã “thần thánh hóa” những tư tưởng phàm nhân, nhưng hóa ra, những tư tưởng dẫn đường ấy chỉ đem lại những ước mộng hão huyền. Hay, người ta chạy theo những thứ hạnh phúc hưởng thụ thực tế, nên cứ lênh đênh trên những “chuyến tàu dục vọng” đi về cõi chết.

Biết bao chủ nghĩa, biết bao dòng ý thức hệ, biết bao thứ triết lý nhân sinh quan… Tất cả đều qua đi sau khi để lại sự đổ nát của thế giới vật chất và biết bao mất mát trong thế giới tinh thần.

            “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính Ta đây là Đức Ki-tô, và họ sẽ lừa gạt nhiều người”  (Mt.24,4).

            Không thể có “Thiên Đường tại thế” theo kiểu tư tưởng phàm nhân vẽ vời, không thể có “Miền Đất Hứa” theo kiểu của con người thêu dệt. Vì, không có một sự khôn ngoan nào đem đến con người niềm vui Cứu Độ nếu sự khôn ngoan đó không thuộc về sự Khôn Ngoan Thiên Chúa.

            “Ôi, sâu thẳm thay sự phong phú, khôn ngoan và thông hiểu của Thiên Chúa! Các phán quyết của Ngài khôn dò biết bao và các đường lối của Ngài khôn thấu biết mấy! Thật thế, ai đã từng biết được tâm trí của Chúa?” (Rm.11:33).

            “Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tạiquy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời ! Amen !”. (Rm.11,36).

            Lạy Chúa,

            Xin cho đời con Amen. luôn nhận ra Thánh ý Ngài,
            và làm mọi sự luôn đẹp ý Ngài.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG.

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button