Mừng Chủng Viện P. Minh 75 tuổi

Mic Đạt

Bài liên quan:

Lễ Tạ Ơn 75 năm thành lập Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long [phần 1]

Lễ Tạ Ơn 75 năm thành lập Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long [phần 2]