RIP | Ông Đôminicô Nguyễn Văn Ngàn

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa nhận tin:

ÔNG ĐÔMINICÔ NGUYỄN VĂN NGÀN

Mất vào lúc 6g30, ngày 26.12.2019
Hưởng thọ 94 tuổi

Là Ông của 2 Linh mục Thiện và Lộc
(Giáo Phận Vĩnh Long)

Là thân phụ của Joachim Măng
(Cù Lao Dài, Cựu Philippe Minh 67)

Thánh lễ An táng  vào lúc 9g ngày 28.12.2019
Tại Nhà thờ Cù Lao Dài, Giáo Phận Vĩnh Long

Mong anh em góp lời cầu nguyện
Xin Chúa sớm đưa linh hồn ông Đôminicô về hưởng phước đời đời.

Trân trọng thông báo.
Đại diện anh em CCS. Philippe Minh

LÂM HỮU TÀI